دوران آمادگی سرنگونی ست ما مجاهدین وارد دوران سرنگونی شدیم هر چقدر و یا هرچند سال هم طول بکشد راه برون رفت و گریز از سرنگونی محتوم متصورنیست. نیروهای مقاومت مریم رجوی را روی دوش خود سوارکرده اند هم اکنون درحال عبور از جنگلهای آلبانی هستند که درمرز منتونگرو قهرمانان ، مریم را تحویل و روی دوش ازمونتونگرو تا مرز چذابه و از آنجا تا تهران حمل خواهند کرد. مردم ایران در دوران سرنگونی آماده استقبال ازمریم مهرتابان باشند. عملکرد مریم رجوی . 

در حالی از آزاد بودن اعضای کنونی فرقه ی رجوی دم زده می شود که همه بصورت برده هایی دست و پا بسته نگهداری می شوند. در هر زندانی می توان پشت دربهای بسته و با فشارهای روحی و جسمی و شکنجه، هر عقیده ای را به شخص زندانی تحمیل کرد، تشخیص طلا بودن و یا نبودن هر فلزی با محک زدن آن مشخص می گردد. محک زدن اسیران رجوی هم با قرار گرفتن در شرایط بهینه و آزاد مشخص می شود که در فرقه ی رجوی ششدانگ حضور دارند یا اساسا اختیاری وجود ندارد که انتخابی هم انجام گردد.

تا بحال سران و افرادی که مدعی سیاسی و اپوزسیون آخوندها خودشان را معرفی می کنندهیچ موقع دیده نشده بود که در کریسمس لباس کامل قرمز بپوشند .این بار مریم قجر عضدانلو  ریئس جمهوری انتصابی مرحوم مسعود رجوی، مسئول تشکیلات فعلی فرقه در شب کریسمس با لباس قرمز در کلیسای سرژی پونتواز مرکز استا ن وال دواز فرانسه حضور پیدا کرد .( البته فرقه رجوی برای بزرگ و مهم جلوه دادن این کلیسا کلمه اعظم را هم به ان اضافه کرد ) . 

 به همین خاطر، تنها گروهی را که می توانستند در این رابطه و با شعار “اتمی آخوندی ضد خلق ایران است” و “با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون” به میدان بفرستند، تعدادی از اعضای ورشکسته و ساندیس خور مجاهدین خلق هستند و هیچ یک از ایرانیان برون مرز حاضر نشدند تا در چنین پروژه کثیفی که مقاصد اسراییل علیه ایران را برملا می کند، شرکت داشته باشند. این سیرک اسراییلی که مرتباً ادامه دارد، آخرین بار دیروز بیست و ششم آذرماه در وین اتریش، برگزار شد. سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق 

 وقتی حسن شروع به خواندن کرد و شرح فاکتهایش تمام شد بلافاصله احمد واقف گفت حسن آن فاکتهای هتل بغداد را نخواندی پس کی می خواهی آن همه کثافت کاری را صفرصفر کنی؟‍! گویا احمد واقف فاکتهای دقیقی از حسن داشت که اینطوری آدرس می داد. ما هم مات و مبهوت شده بودیم که حسن چه کار کرده است. حسن چیزی نگفت و نشست هم تمام شد ولی مسئول نشست  تاکید کرد که فردا بعداز ظهر دوباره نشست شروع می شود و اولین نفر حسن است که باید صفر صفر کند. اعتراف گیری فرقه‌ رجوی از افراد . 

 واقعیت این است که وضعیت تشکیلاتی در قلعه ماینز آلبانی به نقطه انفجار یا به عبارتی دیگر به ته خط رسیده است. روند رو به فزونی جدایی و پشت پا زدن به ایدئولوژی رجوی به اوج خود از بدو تأسیس سازمان مجاهدین تا به امروز رسیده است. بحران شقه این سازمان در سال ۵۴ و تغییر ایدئولوژی آن را هم نمی توان با بحران کنونی که مریم رجوی در آلبانی با آن دست به گریبانگیر است مقایسه نمود. در آن بحران، برون رفت وجود داشت اما بحران کنونی که رجوی با آن دست و پنجه نرم می ‌کند قابل علاج و درمان نیست 

 بعد مدتی نوید فرار میکند وبیرون از فرقه میاد وفرقه بازهم دست از سر این دوبرادر دست برنمیدارد وانها را به موضع گیری علیه جدا شدها تحریک کرده وتهدید کرده که اگر موضع نگیرید حقو ق ماهیانه ی شمارا قطع میکنیم .واین بیچاره ها چون چاره ای نداشتند مجبورشدن که موضع بگیرند وحرفای تشکیلات وفرقه ای بزنند که همه وهرکس بخواند میفهمد که حرفهای تشکیلات هستش .ولی فرقه بداند که دیگر فایده ندارد وهرچه واق واق کند بیشتر رسوا میشود 

مقالات دیگر...