مجاهدین خلق مثل همیشه سعی در القاء چنین شبهه ای دارند چون ما مخالفیم بدین جهت مترقی و چپ هستیم. در حالی که آن ها نه در این مورد بلکه در موارد دیگر نیز مخالفت شان از موضع چپ و مترقی نیست بلکه دقیقاً از موضع راست و ارتجاعی است. نگاهی به مناسبات داخلی و درون سازمانی مجاهدین خلق، گواه نظر فوق است. آنان طی پنجاه سال اخیر، در درون و بیرون تشکیلات شان هیچ مدل انتخاباتی در هیچ سطحی، نداشته بلکه با شعار بی محتوای سانترالیسم دموکراتیک تنها به انتصابات فرمالیستی بسنده کرده اند.

ما چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم از کسانی که در اطرافمان هستند تأثیرات عمیقی میگیریم ،طی دو سالی که فرقه در شهر تیرانا در آپارتمانهای شهری مستقر بود بسیاری از چارچوبهای تشکیلاتی و ضوابط کنترلی مخصوصا کنترل اطلاعاتی فرو ریخته بود و این شکاف بر فرقه بسیار گران میآمد چرا که نمیتوانست آنگونه که باید روی نفرات کنترل داشته باشد از طرف دیگر با دسترسی نفرات به اینترنت و ارتباطات آزاد، 

قانون جدید در دسامبر سال گذشته توسط هیأت وزیران دولت آلبانی تصویب شد و اکنون در کمیسیون پارلمانی آلبانی برای ورود به اتحادیه اروپا در حال بررسی است. این کمیسیون اعلام نمود که تلاش دارد قوانین را مطابق با الزامات اتحادیه اروپا تغییر دهد. به گفته مقامات آلبانیایی، این قانون که مدتی است در دست بررسی می باشد، به دنبال رفع نواقص در سیستم اداری است تا اخذ مدارک هویتی برای افراد مختلف خارجی را ساده کند. .....

من تا قبل از اینکه جدایی رسمی خودمرا از این فرقه اعلام کنم چندین بار به سرکردگان فرقه رجوی پیام دادم که من در ناحیه شکم دچار درد شدیدی شده ام تورو خدا به من کمک کنید از درد دارم میمیرم.  علی رغم خواهش های مستمر من از عبدالله تهرانچی و جواد خراسان نه تنها به من کمکی نکردند من را که نه سر پناهی داشتم ونه پشت پناهی و از شدت درد بخودم می پیچیدم به حال خود رها کردند. عبدالله تهرانچی ( عبدالله استواری ) به من پیام داد که این موضوع به ما هیچ ربطی ندارد 

چرا سازمان مجاهدین خلق نمیتواند عاملان وعامران کشتار فلسطینی ها را محکوم کند ؟ پاسخ به این سوال را باید در ملاقاتهای پنهان واشکار سازمان مجاهدین خلق با لابی های صهیونیستی جستجو کرد. ملاقتهای پنهانی که با نمایندگان شلدون ادلسون ودیگرلابی های صهیونیستی داشته از جمله  فقط یکی از انها شرکت درگردهم ائی اتحاد علیه ایران هسته ای که با پشتوانه مالی صهیونیستها تشکیل میشود .

 باز هم علیرغم اینکه تمام هستی و دارایی و عمرم را در این فرقه دادم باز شکر گزار و مدیون خانواده ها و خانواده عزیز خودم هستم که جوانه زندگی و حیات و آگاهی را در من ایجاد کردند که شهامت و جسارت خروج از این فرقه را پیدا کردم . و ننگ ابدی بودن با این فرقه را از خود بزدایم و البته بها سنگینی هم پرداخت کردم و فرقه رجوی با هر انچه در توان داشت بر علیه من بکار برد  اما  همانند صدها جدا شده با شرف دیگر که پشیزی به لجن پراکنی ها و تهمت وجعل اسناد ....

در این میان مضحک ترین نمایش انتخاباتی سازمان انتخاب مسؤل اول هست که اولا يک زن باید باشد و ثانیا این به اصطلاح انتخابات يک کاندید بیشتر ندارد و ثالثا اعلام می کنند که این فرد برگزیده رهبری سازمان هست یعنی هیچ کس حق دادن رای مخالف یا ممتنع را ندارد و همچنین حق عدم شرکت در این انتخابات فرمایشی و تحریم آنرا ندارد و همه باید به‌ اتفاق آرا در آن شرکت کرده و دستان خود را به علامت موافقت بالا برده و رای موافق بدهند و اینگونه مسؤل اول انتخاب می شود يا بهتر بگوییم

مقالات دیگر...