یکی دیگر از همین به اصلاح  مسئولین سازمان عباس داوری یارغار مسعود رجوی در تمامی دوران بود ولی رجوی به او هم رحم نکرد و او را تبدیل به ختنه گر اشرف کرد. رجوی سفاک و جنایتکار برای حفظ تاج و تخت خود درپادگان اشرف و اینکه کسی جرات نکند در مقابل رجوی قد علم کند همه را در مقابل دیگران خار و ذلیل و همه مسئولین این سازمان که رجوی گمان می برد که روزی در مقابلش قد علم کنند نقره داغ و تبدیل به تفاله کرد واز همان ابتدا و قبل از همه از مهدی ابریشمچی شروع کرد

با گذشت سالیان فرتوت بودن فرقه رجوی برای همه کسانی که زمانی به دنبال این فرقه از همه دار و ندار خود گذشتند، هر چه بیشتر آشکار شده است.فرقه رجوی اکنون بجز به راه انداختن  خیمه شب بازی های بیهوده و مشغول کردن ذهن نگون بختان این فرقه که سالیان سال اجیر کرده را ندارد.در یک بازبینی کوتاه می‌توان دید که زمان در فرقه رجوی به سکون مرگبار خود همچنان ادامه می‌دهد و هیچ راهگشایی مثبتی در این فرقه رخ نمی‌دهد.و براستی که عدم تطبیق هر اجتماع و حتی فردی برابر با نابودی آن می‌شود.

آیا دیوید ایمس در راه خدا تمام اعتبار سیاسی و پارلمانی اش را در دفاع ار فرقه رجوی گذاشت !؟ ضرب المثل فارسی می گوید هیچ گربه ای در راه خدا موش نمی گیرد . الان داستان این مرده سیاسی است که دارند حلوا حلوایش می کنند .این رزمنده پرشور مریم قجر چه کاری برای این فرقه انجام داده است که همیشه به ان مرده افتخار می کنند؟؟ چرا با مرگ دیوید ایمس مریم قجر عضدانلو عزا دار شده است ؟ 

مگر سران فرقه رجوی به دستور شخص مسعود رجوی در زندان های خود به زور شکنجه و ضرب و شتم از اعضا معترض و مخالف خود ، اعتراف نامه نمیگیرند . ملعون بتول رجایی یا فهیمه اروانی یا سر دژخیم فرقه مهوش سپهری ( نسرین ) و دیگر سران جنایت کار په درون زندان و یا در توی نشست های چند صد نفره نفرات را زیر ضرب و فشار اعتراف نامه نمی گرفتند که بعدا وقتی نفرات ا زفرقه رها شدند و شروع به روشنگری کردند . این اعتراف نامه ها را انتشار می دهند .جنایتی که کماکان ادامه می دهند .

 مهدی دستور داد تا بروم و مسئولیت اصطبل را از مصطفی که اهل کردستان بود بگیرم و باصطلاح چاروادار گردان بشوم. اصطبل نیز سنگر بزرگتری در چند متری سنگرم واقع بود که تعدادی خر و قاطر آنجا وجود داشتند. خر و قاطرها، در اصل هنگام عملیات گردانی سلاح و مهمات حمل می کردند که هنگام جنگ تلفات هم داشتند. به هر حال باید به خوبی از آنان تیماری می شد. جملگی خرها و قاطرها جوان و پر زور بودند. مسئولیت اصطبل را از مصطفی که دانش و تجربه خوبی در این زمینه داشت تحویل گرفتم ...

مسئول اول شدن ومعاون و....از امتیازوامکانات ویژه ای برخوردار نیستند این در حالیست که در درون تشکیلات ما به عینه دیدیم که از فرماندهان متوسط به بالاتر هرچه سطح مسئولیت بالاتر میرود امکانات و امتیازت شان ویژه می شد ،که هزاران فاکت و نمونه میشود نام برد چه از لحاظ خورد وخوراک ، پوشاک ،لوازم آرایش ،تا محل خواب و .....اگر اینطور نیست چرا دختران جوان (خانم زادها ) که معرفی شدند هیچ کدامشان در آشپزخانه کار نکردن و صورتشان آفتاب نخورد ه است ، 

در آلبانی  متوجه شدم که کلا خط و استراتژی سازمان مسیری دیگر را در پیش گرفته و تمام‌ حرفهای  که خود آن ملعون  و مریم قجر در نشست‌ها به ما میگفتند دروغ و لاف‌گزافی بیش نبوده است. هر بار حرفهای تکراری و تعریف و تمجید از کسی که اصلا معلوم نیست زنده است یا مرده که حتی یک بار هم طی این سالیان که من در آن فرقه بودم او را ندیدم یا پیام او را می‌خواندند یا صدای پخش می‌کردند و می‌گفتند این رهبری است. کسی که خودش را رهبری یک سازمان می ماند اما معلوم نیست توی چه سوراخی مخفی شده 

مقالات دیگر...