مجاهدین خلق در واکنش به دستگیری مریم رجوی و شماری از اعضای بلند پایه این سازمان که بر اساس مدارک مستند ناگزیر به کشف و پیگیری موارد اتهامی از جمله پول شویی و در دستور کار قرار دادن حذف فیزیکی بخشی از اعضای جداشده خود بود، بر اساس یک دستور تشکیلاتی شماری از اعضای خود در اروپا را وادار به خودسوزی نمود. هدف سازمان از این اقدام تحت فشار گذاشتن فرانسه و ناگزیر کردن به آزادی افراد دستگیر شده و مشخصا مریم رجوی بود. در پی این اقدام سازمان یافته تشکیلاتی در سراسر اروپا دهها تن از اعضای مجاهدین خلق در مقابل چشمان بهت زده شهروندان اقدام به خودسوزی نمودند. حاصل این شانتاژ روانی به تایید سازمان دو قربانی به نامهای ندا حسنی و صدیقه مجاوری بودند. یک تن دیگر در این میان برای همه عمر ناگزیر به خانه نشینی شد.

اما رجوی همیشه گفته  دمکراتها واروپا با حاکمیت دینی مماشات میکنند این حرف جزدروغهای هزاران باره رجویها ست واقعیت بیرونی ندارد چرا ؟ برای اینکه همین دمکراتها وقتی مجاهدین رادرلیست تروریستی قراردادند هیچ وقت دفترانها درواشنگتن را نبستند، هیچ وقت ازورود انها به کنگره وسنا ورابطه با سناتورها جلوگیری نکردند فقط گفتند درخیابونها پول جمع اوری نکنید ودربرابرتمامی کارهای انها سکوت وهمکاری هم کردند درنهایت این دمکراتها بودند که مجاهدین راازلیست تروریستی خارج وانها را ازعراق به البانی با پول امریکا به هجرت بزرگ کمک کردند 

...بدلیل نداشتن پول کافی برای اجاره خانه و غذا مجبور شدم به مدت یک ماه و شش روز در غارهای ارتفاعات تیرانا در منطقه کشار و مدتی هم در کنار خیابان شب را به صبح سپری میکردم و در این مدت هیچ پولی نداشتم که مایحتاج را تامین کنم .در همین ایام از مردم آلبانی کمک غذایی و غیره را می‌گرفتم و مغازه داران به من کمک میکردند من بعد از حدود ۳۰سال خدمت کردن به این سازمان باید آواره و گرسته در خیابان می ماندم 

زنده یاد بهزاد معزی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که در تاریخ یکشنبه 21 دی  ماه ( 10 ژانویه ) از این دنیا چشم فرو بست . طبق وصیتی که برای فرزندانش کرده بود ، گفته بود که به هیچ وجه اجازه ندهند که فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) او را دفن کنند.و از وی جسد وی در راستای کار خودشان سو استفاده کنند . اما مریم قجر عضدانلو بر خلاف وصیت او عمل کرد . بدون حضورو بدون اطلاع فرزندان زنده یاد بهزاد معزی ، تغزیه ای راه انداختند ، وی را دفن کردند . این شو و تغزیه را که تدارک دیده بودند ، جوجه لاشخورها را بیسج کردند که بدروغ قلم فرسایی کنند .

این سناتور کهنسال، نقش تعیین کننده در تمامی فعالیت های سیاسی-اجتماعی مجاهدین در اروپا ایفا می کرد و موسس کمیته های دستساز مختلف برای حمایت از مریم رجوی بود. وی همچنین تأثیر بسزایی در جذب سیاستمداران و شهرداران فرانسوی به سازمان مجاهدین داشت و در عمده گردهمایی ها و کنفرانس های برگزار شده توسط مریم رجوی دارای نقشی چشمگیر و پایه ای بود.

در این مراسم که طبق گفته سرکرده فرقه رجوی در ستودن مقام سرهنگ بهزاد معزی تشکیل شده بود و به شکل ویدئو کنفرانس برگزار گردید تعدادی از اعضای شورای ملی مقاومت حضور داشتند که هر کدام دقایقی صحبت کرده و در یاد سرهنگ معزی نکات یا خاطراتی گفتند. اما این مراسم یک کمبود جدی داشت. سرهنگ معزی همسر داشت، فرزندانش هنوز هم هستند ( یک پسر و دو دختر)، ولی هیچ اسم و خبری از آنان در مراسم رجوی نبود.

وقتی مادران و پدران و همسران کهنسال که صرفاً خواهان ارتباط با عزیزان گرفتارشان در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی هستند تروریست خوانده می شوند، دیگر چه کسی می تواند از نظر سران فرقه تروریست و مزدور نباشد؟ سازمانی که دم از جامعه بی طبقه توحید ی میزند، البته از نظر فرقه ی رجوی ساکنان منطقه دورس آلبانی هم ماموران وزارت اطلاعات ایران هستند. 

مقالات دیگر...