عملکرد مریم رجوی در سال 2021

مقالات
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دوران آمادگی سرنگونی ست ما مجاهدین وارد دوران سرنگونی شدیم هر چقدر و یا هرچند سال هم طول بکشد راه برون رفت و گریز از سرنگونی محتوم متصورنیست. نیروهای مقاومت مریم رجوی را روی دوش خود سوارکرده اند هم اکنون درحال عبور از جنگلهای آلبانی هستند که درمرز منتونگرو قهرمانان ، مریم را تحویل و روی دوش ازمونتونگرو تا مرز چذابه و از آنجا تا تهران حمل خواهند کرد. مردم ایران در دوران سرنگونی آماده استقبال ازمریم مهرتابان باشند. عملکرد مریم رجوی . 

***********************************

عملکرد مریم رجوی در سال 2021

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم ژانویه 2022

دراستانه اخرسال 2021 قرارداریم درروزهای انتهایی ببینیم عملکرد وبازده انها چی بوده

 

 

 

ali

خانم مریم رجوی :
یک : روزتولد زرتشت ، زرتشت ادم خوبی ست ولی رژیم زرتشتیان شریف را میکشد
دو : روزتولد موسی او پیامبربزرگی ست ولی رژیم همه یهودیان را کشته وسلاخی وشکنجه میکند
سه : روزتولد عیسی او عیسی مسیح فرزند مریم مقدس و دشمن ستمگران وخمینی صفتان است زیرا خمینی هواداران عیسی مسیح را زندانی وازاجرای فرایض دینی انها جلو گیری میکند ازبس ضد مسیح است
چهار:روز تولد محمد او عشق خداست ولی رژیم خمینی هیچ بویی ازعشق نبرده وتمام سنی ها را میکشدوزیرفشارمیگذارد
اقای سخنگو :
  کانونهای شورشگر درشهرهای  تمام مراکزسرکوب وکشتاروشکنجه را به اتش کشیدند یمنی ها توسط رژیم مجهزشده وعربستان را میکوبد که محکوم است مردم جان بلب رسیده ایران بدفاع ازکانونهای شورشی تظاهرات کردند
مقاومت وفرزندان رشید ملت درارتش ازادیبخش عامل تمام تظاهراتها بودند

eamalkarde maryam rajabi 2021


شورای ملی مقاومت جلسه سالیانه تشکیل ودرجمع بندی گفتند مقاومت عامل اصلی تحولات وصحنه هرطرف بچرخد بنفع مقاومت است ، رژیم دراوج درماندگی وجهت جلو گیری ازسرنگونی به عربستان سرزمین مقدسات مسلمانان موشک میزند
دست اوردهای مقاومت :
  خامنه ای دراستیصال نمیدونه چکارکنه جامعه جوشان وشرایط عینی وذهنی سرنگونی مهیا ست فرزندان رشید درارتش ازادیبخش با مریم وچنگ زدن به انقلاب او سبز وسفید وپاک شدند وخود را برای سرنگونی ازهرزمان دیگراماده ترکردند
هواداران مقاومت برای هزارمین بارثابت کردند که تمام عیارپشت فرزندان خود درصفوف مجاهدین تا اخرین نفس ایستاده اند ودردادگاه حمید نوری تمامیت رژیم وتروریست او را درهم کوبیدند اکسیونهای برگزارشده نشانه پیشرفت مقاومت دردل توده های اسیردرایران است شورا دست اورد سیاسی وثمره مصدق است  
نتیجه : دوران امادگی سرنگونی ست ما مجاهدین وارد دوران سرنگونی شدیم هرچقدرویا هرچند سال هم طول بکشد راه برون رفت وگریز ازسرنگونی محتوم متصورنیست نیروهای مقاومت مریم رجوی را روی دوش خود سوارکرده اند هم اکنون درحال عبورازجنگلهای البانی هستند که درمرز منتو نگرو قهرمانان ، مریم را تحویل وروی دوش ازمونتو نگرو تا مرز چذابه وازانجا تا تهران حمل خواهند کرد مردم ایران دردوران سرنگونی اماده استقبال ازمریم مهرتابان باشند
طبق خبرهایی که بدست بنده رسیده کلی ازمردم ایران هرروز صبح قبل ازطلوع افتاب سواربراسب ویراق وطاقمه بسته به مرز چذابه میروند تا ازمسعود امام زمان مردم ایران استقبال کنند درخبرهای تایید نشده جولیانی وبولتون وپمپئو همراه تشریف دارند تا بلافاصله درمیدان ازادی سخنرانی ودرس ازادی بمردم ایران بدهند وجشن وشیرینی اینهم روزگارمقاومت وپیشرفت درسال 2021 وگزارش بمردم ایران
مریم نمیربهارمیاد ………