انتخاب مسئول اول سازمان

مقالات
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نگاه به آینده است که بازبینی گذشته را در ما زنده می‌کند، آینده هر چند مجهول باشد و لی در عمق گذشته و عملکردهای آن زنده می‌شود و اما باز نگری نکردن آن ویرانگرانه می‌تواند باشد.شاید با کلمات ساده می‌توان گفت و نوشت که متاسفانه  در سازمان به اصطلاح مجا هدین این بازنگری توهمی بیش به نظر نمی‌رسد

***********************************

ختنم حمیرا محمدنژاد *3 اکتبر 2021

انتخاب مسئول اول سازمان

نگاه به آینده است که بازبینی گذشته را در ما زنده می‌کند، آینده هر چند مجهول باشد و لی در عمق گذشته و عملکردهای آن زنده می‌شود و اما باز نگری نکردن آن ویرانگرانه می‌تواند باشد.

شاید با کلمات ساده می‌توان گفت و نوشت که متاسفانه  در سازمان به اصطلاح مجا هدین این بازنگری توهمی بیش به نظر نمی‌رسد.

انتخابی که اول پشت در های بسته رخ داده و سپس آن را در مجمع عمومی افراد سازمان به نمایش می‌گذارند و آنان را به اصطلاح خود در این رای گیری شریک می‌کنند و همه به مثال انتخاب کلاس مبصر در کلاس 25 نفره با بلند کردن دست آن را تایید می‌کنند و بدین سان انتخاب 2 ساله با موفقیت کامل و با آرائ عموم اعضای سازمان به تائید می‌رسد و ایشان در همان جا بدون اینکه از انتخاب شدن خود از طرف اعضای گروه با خبر بوده باشد معاونان خود را معرفی می‌کند.

گویا که تاریخ برای این فرقه در خواب معنایی ندارد و همچنان در رویای واهی خود به سر می‌برند و در عرصه گذشت زمان بجز انتخاب مسئول و معاون و مشغول کردن افراد خود با چنین مسائلی کار دیگری را بر عهده خود نمی‌بینند.

فرقه ای که خود را جانشین مردمی می‌بیند که فرهنگش در انحطاط قرار دارد و مردمش منزوی و جوانانش در نومیدی مفرط بسر می‌برند.

mojahedin khalq zahra merikhi terrorism Albania 2

با گذشت سالیان فرقه رجوی بیشتر از هر زمانی در عرصه‌های مختلف نشان داده است که از گذشته خود هیچ درسی نگرفته و هنوز در عصر حجر در فرو رفتن هر چه بیشتر خود می‌کوشد و کاملا فراموش کرده است که این داستان برای امروز دیگر خریداری ندارد.

تاریخ ثابت کرده است که نادیده گرفتن اشتباهات و تجارب منفی در طی روند یک دستگاه نشان از فرتوت بودن ریشه های آن میباشد و سرانجامی بجز نابودی کامل ندارد.

سازمانی که منتقدان خود را به جای گوش کردن حرف آنها و استفاده صحیح از انتقادات آنها در پی رفع این نقص‌ها مذدور می‌نامد، سرنوشتی بجز فروپاشی ندارد.

در نگاهی کوتاه به سرگذشت فرقه رجوی حتی بدون سابقه سیاسی یا فهم سیاسی میتوان بوضوح بی پایه و بی اساس بودن این فرقه را دید.

متاسفانه گذشت زمان هم نتوانسته است درسی  در مبنای تغییر خط و مشی این فرقه بوجود آورد.

دیوارهای پوسیده یک بنا را با رنگ و لعاب نمی‌شود استقامت بخشید و تنها و تنها راه آن نوسازی پایه های آن میباشد چیزی که فرقه رجوی با فاصله زمانی از آن دور میباشد.

در حالی که دنیا در همین زمان کوتاه تغییرات بسیار بزرگی را شا هد بوده است فرقه رجوی کاری بجز مشغول کردن افراد نگون بخت خود با کار های بیهوده نداشته است.

و در این راستا حتی اگر چنین  انتخابی را ضروری فرض کنیم، سوال مهم در اینجاست که  چه تغییری و نو آوری در طی این چند سال گذشته مسئول به اصطلاح اول سازمان مجاهدین در روند سیاست‌های خارجی و داخلی این فرقه انجام داده است و هدف ایشان در چند سال آینده چه می باشد.

ادامه دارد