شامورتی بازی سیاسی رجوی

مقالات
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آقای رجوی پیامی داده که آقای رئیسی آخرین رئیس جمهور رژیم آخوندی است. زمان آمدن خاتمی سفت وسخت پاهایش را در یک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود. بنده گفتم اگر انتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادر گفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند. انتخابات برگزار و خاتمی شد رئیس جمهور. نیروها بکلی بهم ریخته و انواع حرفها داشتن.د رجوی با شیادی و دجالیت منحصر بفرد خود چهره عوض کرد، نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد و خامنه ای جام زهر سه سرگی را سرکشید. 

******************************************************

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اوت 2021

شامورتی بازی سیاسی رجوی

آقای رجوی پیامی داده که آقای رئیسی آخرین رئیس جمهور رژیم آخوندی است. زمان آمدن خاتمی سفت وسخت پاهایش را در یک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود. بنده گفتم اگر انتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادر گفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند.

ali

انتخابات برگزار و خاتمی شد رئیس جمهور. نیروها بکلی بهم ریخته و انواع حرفها داشتن.د رجوی با شیادی و دجالیت منحصر بفرد خود چهره عوض کرد، نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد و خامنه ای جام زهر سه سرگی را سرکشید. خاتمی عامل سرنگونی و آخرین رئیس جمهوراست. خاتمی ختم کننده است چون زیاد در این باره نوشته شده بیش ازاین نیازبه توضیح نیست. 

رییسی شده رییس جمهور و رجوی آمده میگوید آخرین رییس است چرا درچنین موقعیتی این حرف رامیزند به احتمال زیاد با توجه به مشلات کشورواشوبها دچاراشتباه تحلیل شده وبه نیروها حرف دیگری زده اشتباه ازکاردرامده ونیروها خیلی مشگل دارشده اند که اومجبورشده درشیادی ودجالیت صحنه رابا این حرف عوض کند

سوال خاتمی جام زهربود چون حکومت راسه سره وگرفتارانشقاق میکرد که درگیری های درونی را تشدید وباعث بیرون ریختن مردم بخیابون وحرکت ارتش ازادیبخش میشد امروزکه با یکسرگی روبروییم وهیچ شکافی نیست چگونه مردم بخیابون میریزند وارتش ازادی بخش ازکجا وبا چی حرکت میکند ؟ من که نفهمیدم معما چگونه حل میشود فقط دریک صورت معما برایم حل شدنی ست دجالیت وشیادی سیاسی ست چرا ؟

اول : با این حرف اعتراض نیروها را میخواهد بمحاق ببرد وازریزش جلو گیری کند با شناختی که دارم به احتمال زیاد ازانها تا پایان انتخابات تعهد گرفته میخواهد اززیرتعهدی که به نیروها داده مثل همیشه دربرود
دوم : میخواهد به بهانه اخرین رییس ازنیروها تعهد چهارساله بگیرد که اخرین است بمانید ونروید
سوم : هواداران وسیب زمینی گندیده های شورا را سرپا نگه دارد
چهارم : به غربی ها اینطورالقا کند که اخرین است فشاررا بیشترکنید

mossoud rajabi khamanie

روی چی سرمایه گذاری کرده روی نیروهای وارفته وپیروپاتال یا ازما بهتران جواب سوال درسخنرانی مریم رجوی نهفته  
میگوید به بهانه حقوق بشرحکومت ملاها را تحریم بین المللی کنید ودربند هفت سازمان ملل  قراربدهید که حمله نظامی ست
سرمایه ودل خوشی  روی فشارها وحمایتهای خارجی ست خودش بهترازهرکسی میداند که دورانش تمام شده به هرخس وخاشاکی مثل موریانه درحال غرق چنگ میاندازد
به اقای رجوی میگویم همانطورکه دراشرف بارها گفتم ونوشتم

اولا برخلاف تصورشما حکومت ازامریکا نمی ترسد اگرانموقع سندی نبود فقط شناخت وتحلیل بود امروزده ها سند وفاکت هست
دوم امریکا بعد جنگ ایران وعراق هیچ وقت جرات حمله به ایران را نداشت وندارد امروزکه اوضاع امریکا ودرکلیت ناتو خیلی داغون است درمقابل حکومت بسیارقوی تراززمانی ست که بنده مینوشتم ومیگفتم هرگونه حمله ای کارامریکا ویارانش درمنطقه تمام است تمام سرمایه گذاری روی بیگانه سم مهلک وجام زهری ست که رجوی ها سرکشیده اند  

لینک به منبع