مجاهدین خلق، با این نوع شعر و شعار و گزینش های یکجانبه و قیاس مع الفارق کشور اوکراین با ایران، می خواهند ضمن توجیه موقعیت خود جنگ روسیه و اوکراین، را برای مردم ایران تشبیه سازی کنند بدون این که تشریح کنند که کشور اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته در حالی که ایران در اشغال کشور دیگری نیست و همچنین در چنین شرایطی استفاده از کودکان در جنگ و آموزش ساخت سلاح و ترویج خشونت و نفرت، مغایر با حقوق بشر و سایر قانونمندی های جوامع عادی است. 

مسعود رجوی همیشه در نشست های طولانی که گاه حتی چندین ماه طول می‌کشید، ساعت ها از خاطراتش از زندان های شاه تعریف میکرد و اینکه ۱۰ نفر در لیست اعدامی ها بودند ولی همگی بجز خودش اعدام شدند اما هیچگاه روی این موضوع نرفت که علت یا مکانیزم ان را بگوید و فقط گاها اشاره به فعالیت های برادرش کاظم در پاریس اشاره میکرد. راستی علت چه بود؟ علت این بود که اگر به این موضوع می‌پرداخت تناقضات و دم خروس همکاریهایش با ساواک بیرون میزد. 

چرا این سازمان انقلابی و پاک؟! توسط چند جداشده چنین به چالش کشیده شده است و ارکان بناهای شیطانی اش به لرزه درآمده است؟آیا جز این است که لرزان و سست بودن بیش از حد پایه های این فرقه را نشان می دهد؟داستان کودک های که فرقه رجوی به اجباری به قرارگاه اشرف برد . ازاینکه چهره منحوس سازمان خراب می شود 

 اخیرا فرقه رجوی در یکی از سایتهایش برای اولین بار به گسترش عنوان فرقه برایش به جای سازمان در داخل و خارج کشور بویژه در میان همۀ گروههای اپوزیسیون از جمله جداشدگان از این سازمان اعتراف کرده و نسبت به آن به سوز و گداز پرداخته و قسم و آیه خورده که ما فرقه نیستیم. این کارشناس فرقه رجوی طبق عادت دیرینۀ این فرقه و همۀ فرقه ها در جهان و در تاریخ که هر گونه مخالفت و انتقاد و لقب و توصیف علیه خود را به دشمنش یا به همکاری با دشمنش نسبت می دهد

در اینجا از رجوی میپرسم، چگونه با این تاریخ سیاه خود موناهای کشورمان را نجات خواهی داد؟ شما که خود هزاران کودک بیگناه را بی سرنوشت کرده ای  و حال که زبان به اعتراض گشوده اند انگ تهمت و ناروا نثارشان میکنی.چگونه زنان سرزمینمان را نجات خواهی داد درحالی خود شما هزاران زن را مقطوع النسل کرده ای؟شما که بجزسلطه جویی جنسی نگاه دیگری بر آنها نداشتی.

در همین راستا هم به عنوان قدردانی سازمان مجاهدین از نخست وزیر اسرائیل، سایت رسمی این سازمان امروز سخنان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در مورد گفتگوهای وین را مبنی بر اینکه در صورت حصول توافق ما متعهد به آن نخواهیم بود در صفحه اول خود با عکس نفتالی بنت در حال دست تکان دادن منتشر کرد کاری که در تاریخ نشریه و سایت مجاهدین برای اولین بار صورت می گیرد. ولی به دنبال انتشار عکس این خبر توسط ایرانیان و نشان دادن اینکه سازمان مجاهدین علاقه اش به اسرائیل و نخست وزیر....

امروز که خود مسئولیت دو فرزند را دارم وقتی یاد این بچه‌ها می‌افتم با خود میاندیشم که چقدر این بچه‌ها از همه چیز محروم بودند، در وهله اول مهر مادر و پدر که در دوران کودکی لازمه اولیه هر کودک میباشد و نداشتن آن در آینده اختلالات روانی و اجتماعی را با خود به همراه دارد و در وهله دوم ثبات روانی و اقتصادی، که متاسفانه این کودکان خرد سال نه تنها از محبتهای اولیه محروم بودند، حتی به لحاظ اقتصادی در حالی که پول هنگفتی از ادارات اجتماعی، فرقه برای آنها دریافت می‌کرد، 

مقالات دیگر...