مادر چشم انتظار «پروانه ربیعی عباسی» با انتشار پیامی به فرزند اسیر خود در فرقه رجوی نوشت: دخترم با من تماس بگیر، من اوضاع خوبی به لحاظ جسمی ندارم و می خواهم صدایت به گوشم برسد.

امسال اگر میشد و برایت امکان داشت میخواهم که روزمادررا با صدای دلنشینت تبریک بگویی و چه هدیه ای برای مادروما وپدرت خواهد بود وچه هدیه ای بالاترازشنیدن صدای گرم و دلنشینت برادرم.. عزیزخواهرامسال هم به نیابت ازتوبا شاخه گلی سرمزارمادررفته وروزش را بهش تبریک میگوییم جایت خیلی خالیست دربین ما علی جان بیا وبرگردد که ما چشم براه تو هستیم داداشی گلم…

مقالات دیگر...