در چند سال اخیر مرگ و میر درون فرقه رجوی شدت گرفته و به طرز مشکوک با سرعتی دو چندان زنان و مردان ناراضی بر اثر بیمارهای لاعلاج می‌میرند. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، زنان ناراضی در فرقه رجوی به طرز مشکوکی حذف می شوند و تنها زنان سوگلی باقی می مانند. این روال جاری فرقه مخوف و زوج خونخوار رجوی است که اغلب افراد ناراضی و مخصوصا زنانی که با سابقه بیشتر ناراضی بودند را بدون رسیدگی و مداوای جدی رها می کرد تا در سخت ترین شرایط بمیرند.  رجوی همچون گذشته منتظر مرگ اعضای قدیمی است که از دست آنان راحت شود، خوراک تبلیغاتی اش فراهم باشد و نگرانی هایش هم از بابت جدایی و درز اطلاعات برطرف شود.

مقالات دیگر...