حدود ۳۵۰۰ زن به عنوان نگهبان در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها کار می‌کردند و همه آنها کار خود را در راونسبروک شروع کرده بودند. بسیاری از آنها به اردوگاه‌های مرگ دیگر مانند آشویتس- برکناو یا برگن- بلزن منتقل شدند و به کار ادامه دادند. حداقل ۳۰،۰۰۰ زن در این اردوگاه جان باختند. بعضی از آنها را به اتاق‌‌های گاز فرستادند یا به دار آویختند و باقی از گرسنگی و بیماری جان دادند یا تا سر حد مرگ از آنها کار کشیدند تا مردند.

این زنی شقی و بیرحم همچون اجداد داعشی شان چنان کارهائی کرده که کمتر میتوان در طول تاریخ نمونه های انرا یافت اگر چه این زن تنها نیست مسعود رجوی که خود در جنایت وشقاوت دست بسیاری از شکنجه گران وقاتلین را از پشت بسته است مسعود رجوی بقول زنش مریم صفی تا تهران از این زنان تولید کرده اند که در بیرحمی و شقاوت همتا ندارند